Helmak Zonnepanelen voor bedrijven

Het dak van uw bedrijfspand, loods, veestal of fruitopslag is normaal gesproken zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Wel is het belangrijk dat uw dak gericht is op het zuiden of zuid-westen. De zonnepanelen krijgen dan het meeste zonlicht en genereren optimaal elektriciteit.
 
Anders dan in particuliere situaties, zijn bij bedrijven doorgaans grotere oppervlakten dak aanwezig. Afhankelijk van de gewenste opbrengst en het aanwezige dakoppervlak, passen wij per project een optimaal geschikt zonnepaneel toe. Ook voor de meeste bedrijven geldt dat het niet rendabel is méér zonnepanelen te plaatsen dan nodig voor het eigen jaarverbruik.
Daarnaast is het kiezen van een bij uw installatie passende omvormer zeer belangrijk voor een optimaal rendement. Wij maken deze berekening en selectie graag voor u!
 
In Nederland gelden voor bedrijven gunstige fiscale voordelen en afschrijvingen voor zonne-enerie systemen. Bijvoorbeeld: de Energie-investeringsaftrek, groenfinanciering, subsidie inzake stimulering duurzame energie, willekeurige afschrijving, milieu investeringsaftrek en mogelijk regionale subsidieregelingen. Denk ook aan eventuele dakrenovatie van asbestdaken, waarvoor ook zeer gunstige regelingen zijn. De terugverdientijd van uw investeringen in zonnepanelen wordt daarmee nog aanmerkelijk gunstiger dan voor particulieren. Uw accountant of boekhouder zal de regelingen die op uw situatie van toepassing zijn graag voor u uitzoeken. Zie ook de subsidie pagina.
 
Maak van de zon een productieve medewerker!